Prima Pagina

Programului din PN II:PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Tip proiect: PCCA Tip 2
Titlul proiectului: Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)
Cod contract: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1108
Număr contract: 225/2012

Conceptul proiectului: Proiectul constă în proiectarea și implementarea unui nou pachet de strategii didactice interactive de predare-învățare-evaluare pentru disciplinele din ariile curriculare “Matematică și Științe ale Naturii” și “Tehnologii”, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor educaționale în învățământul preuniversitar și universitar din România.
Scopul acestui proiect este de a proiecta o platformă online interactivă pentru studierea lecțiilor din ariile curriculare “Matematică și Științe ale naturii” și “Tehnologii”, lecții ce vor fi testate, validate, brevetate și puse în aplicare în sistemul educațional național pre-universitar și universitar. Este evident caracterul interactiv și dinamic ce conduce la o serie de alte efecte pozitive, cum ar fi:

  • conectarea utilizatorilor și realizarea unei rețele de învățare cu efecte superioare în ceea ce priveşte rezultatele procesului;
  • partajarea resurselor si conținuturilor educaționale și diseminarea rezultatelor;
  • interconectarea cu platforme similare deja existente;
  • posibilitatea ca toți profesorii utilizatori să contribuie la dezvoltarea conținutului;
  • întreținerea și exploatarea platformei cu costuri minime;
  • posibilitatea dezvoltării continue a platformei și adaptarea acesteia la nevoile pieței educaționale, de asemenea cu costuri minime bazate pe infrastructura existentă;