2-7 Decembrie 2012, ”European Conference for Academic Disciplines, Gottenheim, Germania”

În perioada 02-07 Decembrie 2012, un număr de 3 membri, experţi cheie, ai echipei proiectului ENOTEH din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău (Lazăr Gabriel, Lazăr Iuliana, și Mâţă Liliana) au participat la European Conference for Academic Disciplines, Gottenheim, Germania, 2-7 Decembrie 2012, conferință internațională cu o largă vizibilitate (au fost prezenți reprezentanți din peste 30 de țări).

Principalele obiective ale studiului prezentat, respectiv analiza contextului actual al integrării tehnologiilor de informare și comunicare (TIC), cu scopul formării inițiale a profesorilor din România, au fost următoarele: a) identificarea abordărilor actuale privind integrarea TIC în formarea inițială a cadrelor didactice; b) evidențierea principalele probleme care apar la implementarea noilor tehnologii în educația inițială a cadrelor didactice și c) identificarea de soluții originale pentru integrarea eficientă a TIC, la nivelul educației inițiale a cadrelor didactice din România.

Acest studiu contribuie la evidențierea rolului TIC din perspectiva dezvoltării de programe de formare inițială a cadrelor didactice. În urma analizei literaturii de specialitate consultată în perioada septembrie-noiembrie 2012, au fost evidențiate principalele categorii de probleme observate în contextul specific al programelor de formare a cadrelor didactice din România, ce se bazează pe integrarea noilor tehnologii. În acest context, au fost propuse soluții originale în conformitate cu categoriile de probleme identificate, cu scopul eficientizării educației inițiale a profesorilor în domeniul TIC în România. Remarcăm că există diferențe generate de direcțiile adoptate, odată cu implementarea diferitelor tipuri de programe sau strategii naționale, și necesitatea unei perioade de timp îndelungate, pentru a obține efectul scontat.

Comments are closed.