21 Iunie 2013 Prezentare activități educaționale din cadrul Proiectului ENOTEC, la Universitatea din Cipru, Nicosia

Pe data de 21 iunie 2013 a avut loc o prezentare la Universitatea din Cipru din Nicosia pe tema: “Integrarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare în învăţământul primar; Implicaţii asupra formării profesorilor” (“Integrating new information and communication technologies in primary education; Implications upon teacher education”). La prezentare au participat cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi din domeniul Ştiinţele educaţiei de la Universitatea din Cipru, Nicosia. Au fost analizate şi dezbătute efectele integrării noilor tehnologii asupra formării profesorilor din învăţământul primar din Cipru şi România. Doamna lect. dr. Liliana Mâță de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, a prezentat activitățile educaționale din cadrul proiectului ENOTEC, în scopul promovării acestora pe plan internațional.

Comments are closed.