22 – 24 noiembrie 2012, ”6th International Conference Education and Creativity for a knowledge based society, București, România”

În cadrul acestei conferințe naționale cu participare internațională, a fost prezentat un studiu ce sintetizează principalele elemente ce construiesc o reprezentare a clară a conceptului de e-learning.

Acest concept se bazează pe tehnologie și servicii ce sunt adaptate la componentele principale ale procesului de învățământ: predare, învățare, evaluare și exersare, și respectiv: actorii educaționali (studenți, profesori / instructori la nivel general și părinți, directori, personal auxiliar implicat în e-learning etc., la nivel secundar).

Cele două componente principale sunt asociate componentelor concrete din practica educațională, reprezentate de obiectivele educaționale, conținut etc.

Totodată au fost evidențiate clar relațiile bazate pe interacțiune și interdependență între toate aceste componente.

Comments are closed.