Acreditarea cursului „UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)”

Cursul de formare continuă pentru cadre didactice, cu credite transferabile profesional „UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)” a obținul anul acesta acreditarea, prin Ordin de Ministru nr. 4859/04.11.2014.

Publicul țintă este format din cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Programul de formare continuă este inclus în categoria 2, cu un număr de 89 ore, 22 CPT. Formarea va fi de tipul Blended learning: zi + la distanţă.

Denumirea furnizorului: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Categoria furnizorului: instituţie publică de învăţământ superior
Responsabilul programului: Prof. univ. dr. Lazăr Gabriel, Calea Mărăşeşti, Nr. 157, 600115, Bacău, Nr. tel. fix: 0234 542411, int. 129.
Informații privind:

  • înscrierea cursanților la acest program
  • facilitățile oferite reprezentanților centrelor pilot care s-au înscris în programul Enotec,
  • programarea, organizarea și derularea cursurilor vor fi furnizate în timp util pe acest site.

OrdinMEN 4859-1

OrdinMEN 4859-2

Comments are closed.