Sep 09

Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)

Pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice care au dorit sa faca parte din proiectul « Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno) », Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău a depus la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Direcția Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia Formare Continuă dosarul programului de formare continuă „UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)” din categoria „Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației Naţionale”, conform art. 244 alin. (5), lit. a), b) şi c) din Legea nr. 1/ 2011, modul lung – 89 ore, 25 credite profesionale transferabile.

Jun 28

Rezultate centralizate proiect

REZULTATE CENTRALIZATE
Etapa Articole ISI publicate sau acceptate spre publicare Articole publicate (din care ISI Proceeding) Articole trimise spre evaluare in reviste cotate ISI/ISI Procedings/BDI Capitole din cărți Comunicări Patente Cursuri specializare Resurse educaționale auxiliare Propuneri proiecte internationale
2012 Planificat - - - - - - - - -
Realizat - 2 - - 2 - - - -
2013 Planificat - - 1 - - - 1 1 -
Realizat - 6(1) 2 - 13 - 1 1 2
2014 Planificat - - 1 2 3 - - - -
Realizat - 3(3) 6 3 6 - - - 1
2015 Planificat - - 1 2 3 - - - -
Realizat 1 5 1 2 4 - - - 1
Total Planificat - - 3 2 - 1 1 1 -
Realizat la 1 decembrie 2015 1 16(4) 9 5 25 - 1 1 4
ETAPA I – anul 2012
INDICATORI DE REZULTAT

Denumirea indicatorilor

UM/an

Indicatori de proces Valoarea investițiilor în echipamente pentru proiecte 128 mii lei
Numărul de întreprinderi participante 2
Numărul de IMM participante 2
Indicatori de rezultat Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul științific principal internațional 1
Ponderea contribuției financiare private la proiecte 21,37%
Valoarea contribuției financiare private la proiecte 138 mii lei
REZULTATE PROIECT
 1. 6th International Conference Education and Creativity for a knowledge based society, 22 – 24 noiembrie, 2012, București, România, prezentare orală, The current framework of e-learning concept representation, Liliana Mâță, Iuliana Lazăr, Gabriel Lazăr, http://conferinta.utm.ro/
 2. European Conference for Academic Disciplines, Gottenheim, Germania, 2-7 Decembrie 2012, prezentare orală, The issues and original solutions of integrating information and communication technologies to initial teacher education in Romania, Mâță L., Lazăr I. și Lazăr G http://www.internationaljournal.org/home.html
ARTICOLE PUBLICATE SAU ACCEPTATE SPRE PUBLICARE
 1. Journal of Teaching and Education, The issues and original solutions of integrating information and communication technologies to initial teacher education, Liliana Mâță, Iuliana Lazăr, Gabriel Lazăr, 1(7), p.137–147 (2012) http://www.universitypublications.net/jte/
ETAPA II:
REZULTATE PROIECT
 1. 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 Februarie 2013 la Sapienza University of Rome, Italia, prezentare orală, E-learning Educational Services – Beneficiaries Opinion-based SWOT Analysis, Venera-Mihaela Cojocariu, Iulia Lazăr, Valentin Nedeff, Gabriel Lazăr http://www.wces.info/
 2. 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 Februarie 2013 la Sapienza University of Rome, Italia, prezentare orală, On blended collaborative learning. Case study: a project on raising awareness regarding GMOs, Elena Nechita, Daniela Nicuță, Irina Loredana Ifrim, Doina Păcurari, Gloria Cerasela Crişan, http://www.wces.info/
 3. 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 Februarie 2013 la Sapienza University of Rome, Italia, prezentare orală, Current Status of Research based on the Integration of E-learning Solutions in Higher Education, Liliana Mata, Iulia Lazăr, Gabriel Lazăr, http://www.wces.info/
 4. 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 Februarie 2013 la Sapienza University of Rome, Italia, prezentare orală, Present stage of programmes for distance and part-time studies in Romanian universities: a case study on the field of education and access to e-learning facilities, Doina Păcurari, Laura Țimiraş, Alina Diaconescu, Iulia Lazăr http://www.wces.info/
 5. International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE) Ruse, Bulgaria, 17-18 Mai 2013, prezentare orală, Monitoring the effect of cypermethrin in soil on rapeseed growth, Zirnea, S., Cucu M. B., Cartacuzencu, S., Ifrim, I., Lazar, I. 1 eeae13.doc
 6. International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE) Ruse, Bulgaria, 17-18 Mai 2013, prezentare orală, Studies about superhydrophilicity of TIO2 thin layers deposited through sputtering method, Traian Vasilache, Marius Stamate, Gabriel Lazar 1 eeae13.doc
 7. International Conference of Applied Sciences, Chemistry and Chemical Engineering (CISA), Bacău (15-18 Mai 2013), prezentare orală, Aquatic environment behavior influenced by the presence of sewage sludge, Eve Jeanne Cabo, Dumitra Raducanu, Ema Ficiu, Sorina Zirnea, Camelia Ureche, Irina Ifrim, Gabriel Lazar, Iulia Lazar http://cisaconf.ub.ro/
 8. International Conference of Applied Sciences, Chemistry and Chemical Engineering (CISA), Bacău (15-18 Mai 2013), prezentare orală, Specific features of Luffa Cylindrica (L.) Syn Luffa Aegyptiaca Mil growth under environmental stress conditions, Aristide Guillaume Kamda Silapeux, Dumitra Raducanu, Sorina Zirnea, Stelian Cartacuzencu, Elie Fokou, Iuliana Lazar http://cisaconf.ub.ro/
 9. Le troisième colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique (PLUMEE 2013), Bacau (Roumanie), 22-25 Mai 2013, prezentare orală, L’impact sur les étudiants en utilisant des tableaux blancs interactifs Éno pour des activités éducatives pluridisciplinaire, Liliana Mata, Venera Cojocariu, Alina Diaconescu, Gabriel Lazar, Iulia Lazar http://plumee2013.ub.ro/
 10. The 10th International Conference Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field OPROTEH, Bacău, România, May 23 – 25, 2013, prezentare orală, Ēno whiteboards: A great alternative for learning environmental science by students with disabilities, Alina Diaconescu, Liliana Mata, Venera Cojocariu, Iulia Lazar, Gabriel Lazar http://oproteh.ub.ro/
 11. EDULEARN13, the 5th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona (Spain), on the 1st, 2nd and 3rd of July, 2013, prezentare poster, Designing a template for scriptwriting e-learning units for the curricular area of Technology, Gabriel Lazar, Adriana Malureanu, Venera-Mihaela Cojocariu, Ema Faciu, Valentin Nedeff, Iuliana Lazar http://www.iated.org/concrete2/paper_detail.php?paper_id=32005
 12. EDULEARN13, the 5th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona (Spain), on the 1st, 2nd and 3rd of July, 2013, prezentare poster, Integrated teaching and learning methods in environmental sciences using interactive ceramic whiteboards with integrated sound (ēno) and spark science learning system, Iuliana Lazar, Liliana Mata, Irina Ifrim, Calin Mateian, Gabriel Lazarhttp://www.iated.org/concrete2/paper_detail.php?paper_id=32006
 13. EDULEARN13, the 5th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona (Spain), on the 1st, 2nd and 3rd of July, 2013, prezentare poster, The Romanian e-learning services reported in the European context, Maria-Ema Faciu, Marius Stamate, Iuliana Mihaela Lazar, Gabriel Lazar http://www.iated.org/concrete2/paper_detail.php?paper_id=32004
ARTICOLE PUBLICATE SAU ACCEPTATE SPRE PUBLICARE
 1. Liliana Mata, Iuliana Lazar, Valentin Nedeff and Gabriel Lazar, ENO interactive whiteboards as an innovative eco-technology solution in teaching Science and Technological subjects, APCBEE Procedia 5 (2013) 312 – 316
  main.pdf
 2. Procedia – Social and Behavioral Sciences, E-learning Educational Services – Beneficiaries Opinion-based SWOT Analysis, Venera-Mihaela Cojocariu, Iulia Lazăr, Valentin Nedeff, Gabriel Lazăr, acceptat pentru publicare 2 ACCEPT Cojocariu
 3. Procedia – Social and Behavioral Sciences, On blended collaborative learning. Case study: a project on raising awareness regarding GMOs Elena Nechita, Daniela Nicuță, Irina Loredana Ifrim, Doina Păcurari, Gloria Cerasela Crişan, acceptat pentru publicare 3 ACCEPT Nechita
 4. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Current Status of Research based on the Integration of E-learning Solutions in Higher Education Liliana Mata, Iulia Lazăr, Gabriel Lazăr, acceptat pentru publicare 4 ACCEPT Mata
 5. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Present stage of programmes for distance and part-time studies in Romanian universities: a case study on the field of education and access to e-learning facilities, Doina Păcurari, Laura Țimiraş, Alina Diaconescu, Iulia Lazăr, acceptat pentru publicare 5 ACCEPT Pacurari
 6. Proceedings of the Union of Scientists – Ruse Fifth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, Ruse, Bulgaria, 17-18 May 2013, Monitoring the effect of cypermethrin in soil on rapeseed growth, Sorina Zirnea, Cucu Marius Bogdan, Stelian Cartacuzencu, Irina Ifrim, Iuliana Lazar (2013) pg. 397-405, ISSN 1311-9974; 6 Proceedings Ruse 2013
 7. Proceedings of the Union of Scientists – Ruse Fifth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe, Ruse, Bulgaria, 17-18 May 2013, Studies about superhydrophilicity of TIO2 thin layers deposited through sputtering method, Traian Vasilache, Marius Stamate, Gabriel Lazar, (2013) pg. 423-428, ISSN 1311-9974; 6 Proceedings Ruse 2013
 8. EDULEARN13 Proceedings, The Romanian e-learning services reported to the European context, Faciu M.E., Stamate M., Lazar I.M., Lazar G., (2013) pg. 3383-3389, ISBN: 978-84-616-3822-2, ISSN: 2340-1117; http://library.iated.org/view/FACIU2013ROM
 9. EDULEARN13 Proceedings, Designing a template for scriptwriting e-learning units for the curricular area of technology, Lazar G., Malureanu A., Cojocariu V., Faciu E., Nedeff V., Lazar I.M., (2013) pg. 3390-3395, ISBN: 978-84-616-3822-2, ISSN: 2340-1117;
  http://library.iated.org/view/LAZAR2013DES
 10. EDULEARN13 Proceedings, Integrated teaching and learning methods in environmental sciences using interactive ceramic whiteboards with integrated sound (ēno) and spark science learning system, Lazar I.M., Mata L., Ifrim I., Mateian C., Lazar G., (2013) pg. 3396-3402, ISBN: 978-84-616-3822-2, ISSN: 2340-1117;
  http://library.iated.org/view/LAZAR2013INT
PROIECTE DEPUSE ÎN COMPETIȚII INTERNATIONALE
Competitie Titlu (RO) Titlul (EN) Acronim Director proiect RO Universitatea RO Director proiect partener Universitatea parteneră
BILATERAL COOPERATION: Romania- Cyprus Retea interactiva pentru predarea si invatarea stiintei si ingineriei mediului Interactive network for teaching and learning environmental science and engineering ENVIROCYNET Lazar Iuliana Mihaela Universitatea Vasile Alecsandri Bacau Constantinos Varotsis Cyprus University of Technology
BILATERAL COOPERATION: Romania-Ukcraine Rețea interactivă pentru predarea și învățarea Ingineriei Agroecosistemelor Interactive network for teaching and learning Agroecosystem Engineering AGROECOENG Lazar Iuliana Mihaela Universitatea Vasile Alecsandri Bacau Dubrovin Valeriy Oleksandrovich National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
ETAPA III
PREZENTARI LA CONFERINTE
 1. INTERACTIVE LEARNING UNITS BASED ON IN-SITU REAL TIME DATA OBSERVATIONS, autori: Ema Faciu, Roxana Neagu, Georgiana Rosu, Roxana Tincu, Petronela Bran, Marius Nadejde, Camelia Ureche, Iulia Lazar & Gabriel Lazar, IJAS Conference Series, March 1-5, 2014, Valletta, Malta
 2. PARTICULAR PEDAGOGICAL TOOLS FOR TEACHING A PRACTICAL COURSE THAT INVOLVES UNPREDICTABLE HEALTH RISK, autori: Dumitra Raducanu, Ioana Stefanescu, Liliana Mata, Venera Cojocariu & Iuliana Lazar, IJAS Conference Series, March 1-5, 2014, Valletta, Malta
 3. TEACHING METHODS FOR NON-DESTRUCTIVE LEAF AREA DETERMINATION, autori: Stelian Cartacuzencu, Andreea Cocarcea, Sorina Zirnea, Alina Diaconescu, Irina Ifrim, Valentin Nedeff & Iuliana Lazar, IJAS Conference Series, March 1-5, 2014, Valletta, Malta
 4. IN-SERVICE TEACHERS’ NEEDS TOWARDS USING THE INTERACTIVE EDUCATIONAL PLATFORMS IN TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES, Venera Cojocariu, Liliana Mata, Iuliana Lazar, ICNAR 2014
 5. THE IMPACT OF ECO-FRIENDLY TECHNOLOGIES ON DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL COMPETENCES, Liliana Mata, Venera Cojocariu, Iuliana Lazar, ICNAR 2014
 6. ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT LESSON DESIGN USING REAL LIFE STUDY CASE OF AQUATIC SYSTEM, Andreea Cocarcea, Marius Popescu, Ciprian Sandu, Oana Acatrinei, Alina Diaconescu, Maria-Ema Faciu, ICNAR 2014
ARTICOLE PUBLICATE SAU ACCEPTATE SPRE PUBLICARE
 1. SWOT Anlysis of E-learning Educational Services from the Perspective of their Beneficiaries, Venera-Mihaela Cojocariu, Iulia Lazar, Valentin Nedeff, Gabriel Lazar, DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.510, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 1999–2003
 2. Present Stage of Programmes for Distance and Part-time Studies in Romanian Universities, Doina Păcurari, Laura Ţimiraş, Alina Diaconescu, Iulia Lazăr, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 3947-3951
 3. On Blended Collaborative Learning, a Case Study: A Project on Raising Awareness Regarding GMOs, Elena Nechita, Daniela Nicuţă, Irina Loredana Ifrim, Doina Păcurari, Gloria Cerasela Crişan, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 3322-3326
CAPITOLE DIN CARTI PUBLICATE
 1. Liliana Mata, Iulia Lazar, Alina Diaconescu, and Gabriel Lazăr, Student’s Expectations to Using Interactive Whiteboards in Educational Activities from Higher Education, in Scientific Computing, Communicability and Cultural Heritage: Future Trends in Software and Interactive Design, Francisco V. C. Ficarra (Main Editor), Blue Herons Editions, 2014
 2. COORDONATOR : Dr. Iuliana Mihaela Lazăr, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; AUTORI: Dr. Liliana Mata, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; Dr. Maria-Ema Faciu, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; Dr. Marius Stamate, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; Dr. Venera Cojocariu, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; Dr. Elena Nechita, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; Ec. Adriana Mălureanu, Ascendia Design SRL, București ; Ing. Călin Mateian, Alfa Vega SRL, București; Dr. Gabriel Lazăr, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău; Capitolele 2 și 3 din „UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)” ISBN: 978-606-527-429-7. În capitolul doi se urmăreşte familiarizarea profesorilor, dar și a studenților cu platformele educaționale, inclusiv EnoLMS, ce pot fi utilizate în procesul educațional. În capitolul trei sunt prezentate mijloace pentru realizarea propriilor materiale/lecții digitale interactive.
PROIECTE DEPUSE ÎN COMPETIȚII INTERNATIONALE
Competitie Titlu (RO) Titlul (EN) Acronim Director proiect RO Universitatea RO Director proiect partener Universitatea parteneră
BILATERAL COOPERATION: Romania- Africa de Sud Explorarea efectelor strategiilor interactive de învățare asistate tehnologic asupra înțelegerii noțiunilor de Matematică și Științe ale Naturii in România și Africa de Sud Exploring the effects of different technology enabled interactive learning strategies on students’ understanding of Mathematics and Natural Science in Romania and South Africa EDUROZA Lazar Iuliana Mihaela Universitatea Vasile Alecsandri Bacau Stols Gerrit Faculty of Education (Groenkloof Campus)University of Pretoria

 

ETAPA IV
PREZENTARI LA CONFERINTE
1. ATEE Annual Conference – Teacher Education through Partnerships and Collaborative Learning Communities, Glasgow, 24-26 August, Scotland, UK

Mixed resources for improving educational quality process: An educational innovative project, Maria-Ema Faciu, Iuliana Lazar, Adriana Malureanu, Liliana Mata, Calin Mateian, Gabriel Lazar

2. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 9 -12 Septembrie 2015, Iasi, Romania

Effect of dwellings placement on street canyon flow: An educational perspective

Maria-Ema Faciu, Marius Nadejde, Elena Goldan, Oana Acatrinei, Petronela Bran, Elena Sarghe, Ciprian Sandu, Marius Popescu, Irina Ifrim, Adriana Fanaru, Iuliana Lazar

http://www.iceem.eu/

3. ICERI2015: 8th International Conference of Education, Research and Innovation, 16-18 Noiembrie 2015, Sevilia, Spania

Educational virtual lab in biogas production – risk assessment scale proposal

Andreea Cocarcea, Maria-Ema Faciu, Liliana Mata, Gabriel Lazar, Iuliana Lazar

Effect of interactive teaching and learning approach on undergraduate students’ performance in physics

Marius Stamate, Venera-Mihaela Cojocariu, Liliana Mâță, Oana Acatrinei, Elena Goldan, Ana-Maria Maxim, Iuliana-Mihaela Lazăr

https://iated.org/iceri/

 

ARTICOLE PUBLICATE

Articol ISI publicat

 1. Effects of study levels on students’ attitudes towards interactive whiteboards in higher education, Liliana Mata, Gabriel Lazar, Iuliana Lazar, Computers in Human Behavior (IF 5-Year Impact Factor: 3.624) Volum 54, Ianuarie 2016, Pag. 278-289.

http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.044

Articole BDI publicate

 1. Unconventional method for non-destructive leaf area determination, Stelian Cartacuzencu , Andreea Cocarcea , Sorina Zirnea , Alina Diaconescu , Valentin Nedeff and Iuliana Lazar, Academic Journal of Science, CD-ROM. ISSN: 2165-6282 :: 03(03):83–92 (2014) (Bazele de date în care este indexată revista: Google Scholar, WorldCat)

http://www.universitypublications.net/ajs/0303/html/E4X226.xml

 1. A literature review of studies based on investigating attitudes towards interactive boards, Liliana Mata, Iuliana Lazar, Gabriel Lazar, Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, Vol. 19, No. 1, 2015, 91-100, (Bazele de date în care este indexată revista: DOAJ, EBSCO, SCIPIO, Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, E-International Journals of Academic & Scientific Research, CiteFactor, ResearchBib)

http://jiped.ub.ro/index.php/arhive/1699

 1. Interactive learning units based on in-situ real time data observations, Journal of Teaching and Education, Ema Faciu, Roxana Neagu, Georgiana Rosu, Roxana Tincu, Petronela Bran, Marius Nadejde, Camelia Ureche, Iulia Lazar, Gabriel Lazar, CD-ROM. ISSN: 2165-6266 ,03(02):133–138 (2014), (Bazele de date în care este indexată revista: Google Scholar, WorldCat)

http://www.universitypublications.net/jte/0302/html/E4X227.xml

 1. Particular Pedagogical Tools for Teaching a Practical Course that Involves Unpredictable Health Risk, Dumitra Raducanu, Ioana Stefanescu, Liliana Mata, Venera Cojocariu and Iuliana Lazar, Academic Journal of Science, CD-ROM. ISSN: 2165-6266:03(03): 61-69 (2014) (Bazele de date în care este indexată revista: Google Scholar, WorldCat)

http://universitypublications.net/ajs/0303/pdf/E4X224.pdf

 1. Green technology to support education of students with moderate intellectual disability, Liliana Mata, Alina Diaconescu, Gabriel Lazar, Iuliana Lazar, Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, Vol. 19, No. 2, 2015, 199-216, (Bazele de date în care este indexată revista: DOAJ, EBSCO, SCIPIO, Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, E-International Journals of Academic & Scientific Research, CiteFactor, ResearchBib)

http://jiped.ub.ro/wp-content/uploads/2015/12/JIPED_19_2_2015_6.pdf

 

CAPITOLE DIN CARTI PUBLICATE
 1. Educational virtual lab in biogas production – risk assessment scale proposal, Andreea Cocarcea, Maria-Ema Faciu, Liliana Mata, Gabriel Lazar, Iuliana Lazar, ICERI2015 Proceedings, ISBN: 978-84-608-2657-6, pag. 2954-2963;
 2. Effect of interactive teaching and learning approach on undergraduate students’ performance in physics, Marius Stamate, Venera-Mihaela Cojocariu, Liliana Mâță, Oana Acatrinei, Elena Goldan, Ana-Maria Maxim, Iuliana-Mihaela Lazăr, ICERI2015 Proceedings, ISBN: 978-84-608-2657-6, pag. 4964-4971.
PROIECTE DEPUSE IN COMPETITII INTERNATIONALE
Competitie Titlu (RO) Titlul (EN) Acronim Director proiect RO Universitatea RO Director proiect partener Universitatea parteneră
Horizon 2020Call: H2020-SEAC-2015-1Topic: SEAC-1-2015Type of action: CSA

Proposal number: SEP-210310816

Casa tineretului pentru știința digitală Digital Science Youth Home DigYoutH Lazar Gabriel Universitatea Vasile Alecsandri Bacau Pedro Fernandes Universidade do Porto