Sep 09

Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)

Pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice care au dorit sa faca parte din proiectul « Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno) », Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău a depus la MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Direcția Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia Formare Continuă dosarul programului de formare continuă „UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)” din categoria „Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației Naţionale”, conform art. 244 alin. (5), lit. a), b) şi c) din Legea nr. 1/ 2011, modul lung – 89 ore, 25 credite profesionale transferabile.