Obiective şi etape proiect

Etape:
etapa I:

Conceperea şi implementarea unui pachet model de produse educaţionale interactivecu caracter interdisciplinar

etapa II:

Proiectarea şi folosirea-testarea unei platforme interactive online ENO LMS

etapa III:

Instruirea resursei umane pentru integrarea şi folosirea platformei integrative online ENO LMS in procesul de predare

etapa IV:

Implementarea pe piaţă a noului produs: ENO LMS

Obiectivul general al proiectului este:

• crearea unei noi reţele de învăţare la nivel naţional şi internaţional, care să poată fi folosită cu sau fără ajutorul tablelor ceramice eno, atât în varianta clasică, cât şi în varianata e-learning, cu efecte pozitive superioare asupra calităţii procesului de învăţare a elevilor şi studenţilor. Cei ce vor utiliza tablele interactive eno pentru o folosire mai bună a platformei online, vor beneficia de faptul ca aceste produse sunt unele ecologice, cu un termen nelimitat de utilizare si garanţie pentru suprafaţă, astfel vor putea fi utiliyate pentru perioade foarte mari de timp.

Obiectivele ştiinţifice ale proiectului presupun:

• conceperea şi punerea în aplicare a unui pachet de software educaţional interactiv cu caracter interdisciplinar pentru aria curriculara „Matematică şi ştiinţe ale naturii”
• conceperea si punerea în aplicare a unui pachet de software educaţional interactiv cu caracter interdisciplinar pentru aria curriculara „Tehnologii”

Obiective etapa I

• Cunoaşterea pieţei de servicii educaţionale e-learning prin prisma soluţiilor existente şi a cererii de soluţii software în zonele delimitate
• Conceperea unui pachet de software educaţional pentru cele doua arii curriculare alese, folosind facilităţile tablelor ceramice interactive – template pentru realizarea de lecţii
• Proiectarea şi simularea unui pachet software educaţional pentru cele doua arii curriculare alese, folosind facilităţile tablelor ceramice interactive
• Diseminare şi comunicare ( articole publicate, participari la conferinţe, congrese, simpozioane, târguri de profil)

Obiective etapa II

• Conceperea şi realizarea unei platforme interactive online
• Testarea platformei interactive online
• Organizarea de cursuri pilot de formare pentru formatori în vederea cunoaşterii şi utilizarii cu succes a platformei
• Testarea pachetului de materiale educaţionale realizate pentru disciplinele celor două arii curriculare alese
• Asigurarea funcţionalităţii metodei interactive de predare-învăţare fară conexiune la internet
• Testarea impactului asupra studenţilor/ cursanţilor a metodei interactive de predare-învăţare folosind tehnologia ENO
• Compararea rezultatelor obţinute prin aplicarea celor doua metode pe loturi similare de studenţi/ cursanţi
• Comunicare şi dispeminare

Obiective etapa III
Obiective etapa IV