Q&A

I1. Centrele pilot trebuie să fie doar unități școlare?

R: Centrele pot fi și CCD-uri, universități/departamente din cadrul universităților, biblioteci, cluburi scolare. Condițiile sunt de a deține minimul de dotare tehnică necesară și de a avea activitate cu cadrele didactice și/sau elevi/studenți.

I2. Câte centre pilot pot fi formate într-un județ?

R: Într-un judeţ pot fi unul sau mai multe centre pilot, nu există o limitare în acest sens.

I3. Câte centre pilot vor exista în cadrul proiectului?

R: Conform specificaţiilor din proiect, trebuie sa fie îndeplinit un numar de 100 de centre. Având în vedere numărul mare de cereri pentru a deveni centru pilot, coordonatorii proiectului au hotărât suplimentarea acestui numar. Centrele vor fi înscrise în funcţie de data la care s-a semnat Parteneriatul, selecţia celorlalte centre, care vor depăşi numarul 100, va fii în funcţie de decizia coordonatorilor de proiect.

I4. Câte cadre didactice pot fi instruite în cadrul proiectului dintr-o școală / centru?

R: Centrul pilot deleagă maxim 2 cadre didactice ce vor fi instruite în cadrul proiectului, devenind formatori în centrul respectiv. Aceștia, la rândul lor, vor forma cadrele didactice aparținând centrului în utilizarea platformei.

I5. Dacă se cer 2 formatori pe centru, de ce apar 4 linii în anexă?

R: Au fost centre care au solicitat suplimentarea numărului de formatori. Numărul acceptat este de maximum 4 formatori; însă pentru formatorii de pe poziţiile 3 și 4 din anexă, centrul trebuie să își asume eventualele costuri aferente formării; acest lucru se discută punctual, cu fiecare centru care solicită mai mult de 2 formatori.

I6. Cele două cadre didactice delegate de către centrul pilot trebuie să aibă specialitatea din domeniile Științe și Tehnologii?

R: Nu neapărat. Principalul rol al celor două cadre didactice este de formator, deci să transmită mai departe, către colegi, informațiile referitoare la utilizarea platformei și crearea de lecții.

I7. Dacă persoana delegată de centrul pilot nu este de specialitate din domeniile Științe și Tehnologii, cum poate crea o lecție din aceste domenii?

R: Lecțiile propuse și încărcate pe platformă pot fi realizate și în echipă. Realizarea unor lecții în abordări inter- și multidiscipliare este încurajată, conform cerinţelor metodologice în vigoare.

I8. Cadrele didactice delegate trebuie să aibă studii superioare?

R: Nu este o condiție obligatorie.

I9. Cadrele didactice delegate trebuie să fie titulare?

R: Nu este o condiție obligatorie.

I10. Cadrul didactic poate fi şi educatoare/învățător sau profesor pentru învățământul preșcolar/primar?

R: Da.

I11. Când va avea loc cursul de formare?

R: Se fac toate demersurile pentru acreditarea cursului, din acest motiv nu se poate stabili în acest moment o perioadă exactă. Un prim modul online de utilizare a platformei va avea loc la scurt timp după stabilirea rețelei de centre pilot. Cursul va fi derulat, cel mai târziu, în vacanța de vară 2014, dar perioada exactă va fi anunțată cu 4-6 săptamani înainte.

I12. În ce formă (online, Face to Face) se va susține cursul de formare?

R: Conform metodologiei de acreditare, un curs acreditat nu se poate desfășura în totalitate online, astfel că vor fi și întâlniri Face to Face, inclusiv evaluarea finală. Cum asupra structurii propuse de noi pot apărea modificări în timpul procesului de evaluare în vederea acreditării, vom anunța numărul de ore și structura cursului după obținerea deciziei. Dacă decizia de acreditare nu va fi obținută în timp util, cursul va fi complet online.

I13. Cursul de formare se va desfășura la Universitatea din Bacău, prin intermediul CCD-urilor și ISJ-urilor sau vor veni formatorii în centrele pilot?

R: Modul în care se vor desfășura întâlnirile Face to Face va depinde exclusiv de distribuția în țară a centrelor pilot.

I.14. Există costuri suplimentare din partea centrului pilot?

R: Cu excepția costurilor reduse generate de consumul de curent aferent calculatorului conectat la internet, nu există costuri suplimentare din partea centrului pilot pe perioada derulării proiectului ENOTEC (noiembrie 2013-iulie 2015).

I.15. Dacă nu avem tabla interactivă trebuie să o cumpărăm?

R: Viitorul centru pilot trebuie să dețină un laborator / calculatoare pe care să se poată lucra la clasă cu o conexiune internet funcțională și un video-proiector sau tablă interactivă cu proiector. Lecțiile propuse ating un maxim de eficiență dacă sunt proiectate pe o tablă interactivă deoarece conțin și activități în care elevii interacționează cu programul prin intermediul tablei, însă ele pot fi utilizate și pe un calculator obișnuit. Achiziționarea unei table interactive pentru a putea participa la proiect nu este o cerință.

I.16. Ce obligații au reprezentanții centrului pilot?

R: Să promoveze obiectivele generale și cele specifice ale proiectului specificate pe portalul web al proiectului http://enoeducation.ro/, în cadrul activităţilor educaționale desfăşurate; să completeze lista cu cadrele didactice si elevii/studenții selectați pentru a face parte din centrul pilot (în limitele agreate între părți); cadrele didactice selectate a face parte din centru pilot vor crea un număr de lecții stabilit de comun acord cu reprezentanții consorțiului ENOTEC pe care sa le vor încărca și/sau utiliza pe platforma EnoLMS; mai multe detalii sunt disponibile pe site, la categoria implementare.

Comments are closed.